Sadaļas

Garantija mēbelēm

Garantijas noteikumi

Katram ražotājam un dažādam mēbeļu sastāvdaļam ir savs garantijas termiņš, bet mūsu valstī saskaņa ar ES noteikumiem garantijas termiņš ir divi gadi (atsevišķos gadījumos viņš var būt pagarināts). Garantija attiecās uz ražotāja braķa, braķētām detaļām (tos var samainīt garantijas laikā). Garantija neattiecās uz preci kura tika bojāta uzstādīšanas, salikšanas vai ekspluatācijas laikā.

Preces atgriešana

Preces atgriešana iespējama gadījumā ja prece ir bojāta vai neatbilst pasūtījumam (nepareiza komplektācija, krāsa, modelis). Gadījumā ja prece bija pasūtīta un bija samaksāts avanss, bet klients bez neattaisnotiem iemesliem atteicās no preces nauda netiek atdota.

Atteikuma tiesības

14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums jāiesniedz parakstīts brīvā formā noformēts atteikuma iesniegums (jānorāda pasūtījuma numurs, preces saņemšanas datums un bankas rekvizīti, uz kuriem veicama naudas atmaksa).

Atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu. Jums ir pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma vai veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

SIA „VLAS” 30 dienu laikā no atteikuma iesnieguma vai veidlapas saņemšanas dienas atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu. SIA „VLAS” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Atbildība par preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā, strīdu risinot pārrunu ceļā vai iesniedzot prasību tiesā. Lūdzam saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

SIA „VLAS” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci gadījumā, ja prece ir izgatavota speciāli klientam pēc speciāla projekta vai pasūtījuma.

Par speciālu projektu vai pasūtījumu ir uzskatīti:

    korpusa vai mīkstas mēbeļes pasūtījums pēc klientam individuāli izstrādāta projekta;
    pasūtījums, kas sastāv no 10 vai vairāk viena artikula preču vienībām;
    pasūtījums, kura kopējā summa ir 5 000 EUR vai vairāk, un kuram ir sastādīts individuāls cenu piedāvājums;
    speciāli klientam pie ražotāja pasūtītas preces ar ekskluzīvu apdari, kas nav pieejama mebelshop.lv standarta piedāvājumā (apdares materiāli, audumi, krāsa un cita apdare pēc speciāla pasūtījuma).

Pārbaude preces saņemšanas laikā

Kad Jūs saņemat preci, obligāti vajag pārbaudīt iepakojumu, visas stikla detaļas un komplektāciju. Ja salikšanas vai uzstādīšanas laikā ir atrasts ražotāja brāķis vai trūkst detaļas, furnitūras, obligāti jāinforme par to mūsu operātoru.